پنجمین دوره مسابقات بین المللی جام کارون

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر اهواز
نوع مسابقات : جهانی
۲ اسفند ۱۳۹۷

پنجمین دوره مسابقات بین المللی جام کارون که به میزبانی هیئت شطرنج خوزستان در اهواز برگزار می شود.

 

لینک دانلود آیین نامه فارسی و انگلیسی