مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شطرنج به ریاست دکتر عبدالحمید احمدی معاون وزیر ورزش و جوانان در محل هتل ورزش برگزار شد.