دکتر سعیدلو معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دیدار با اعضای تیم ملی و کارکنان فدراسیون شطرنج ایران با پرداخت حقوق به اساتید بزرگ و بین المللی تیم ملی مساعدت کردند.

۳۰ آبان ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، محمدجعفر کامبوزیا رئیس فدراسیون شطرنج ضمن اعلام این خبر گفت: دکتر سعیدلو که در همه مراحل حامی و یاری رسان فدراسیون شطرنج بوده ، با توجه ویژه ای که به پیشرفت ورزش داشته اند در بازدید از فدراسیون شطرنج با موضوع پرداخت حقوق به اساتید بزرگ و بین المللی تیم ملی مساعدت کردند. ایشان جهت افزایش بهره وری اعضای تیم ملی و توجه آنها به پیشرفت این رشته در جهان با این اقدام مساعدت کردند و حمایت خود را از ملی پوشان اعلام داشتند. رئیس فدراسیون شطرنج همچنین از موافقت رئیس سازمان تربیت بدنی جهت بازگرداندن هتل ورزش به فدراسیون شطرنج خبر داد و گفت: دکتر سعیدلو موافقت کردند تا هتل ورزش که در اختیار فدراسیون شطرنج بود، مجدد در اختیار فدراسیون جهت اقامت مربیان و بازیکنان این رشته قرار گیرد. مهندس کامبوزیا همچنین اظهار داشت: رئیس سازمان تربیت بدنی که جهت پیشرفت ورزش اقامات گسترده ای انجام داده همچنین حمایت خود و سازمان تربیت بدنی را جهت تامین هزینه های اعزام اعضای تیم ملی به مسابقات بین المللی اعلام داشت. این اقدامات جهت آماده نگاه داشتن اعضای تیم ملی برای حضور در صحنه های بین المللی و پیشرفت شطرنج در جهان صورت می گیرد و بر این اساس اعضای تیم ملی می توانند در مسابقات مختلف بین المللی حضور مستمری داشته باشند. رئیس فدراسیون شطرنج در پایان از درخواست دکتر سعیدلو برای افزایش مربیان خارجی تیم ملی خبر داد و گفت: دکتر سعیدلو تاکید کردند که مربیان خارجی شطرنج می بایست افزایش یابند تا آموزش حرفه ای این رشته ورزشی سیری صعودی داشته باشد و بتوانیم در مدت زمان کمتری به موفقیت های چشم گیر در جهان دست یابیم.