برگزاری مسابقات لیگ شطرنج نواندیشان در کرمانشاه

۰۹ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج به نقل از هیات شطرنج کرمانشاه، پنجمین هفته مسابقات لیگ شطرنج نواندیشان کرمانشاه در حال برگزاری ست.

گفتنی است هیات شطرنج کرمانشاه با کارهای اصولی و جلب خانواده ها و فرهنگ سازی روند روبه رشدی را طی کرده است. این هیات تمامی هزینه های هیات را بدون هیچ گونه کمک مالی از ارگانهای دولتی، بوسیله تلاش های شخصی بصورت خودکفا تامین می کند و ریالی بدهی به هیچ شخص حقوقی و یا حقیقی ندارد.