اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه 2 شطرنج رشت

۰۹ دی ۱۳۹۶

 دوره مربیگری درجه2 که از تاریخ 8/8/96 لغایت 12/8/96 در شهرستان رشت توسط استاد بین المللی مربی فیده سید حامد موسویان برگزار شد. اسامی قبول شدگان این دوره به شرح زیر است:

 

 

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

     

شرایط تکمیلی

 

1

 

وحید عباسپور

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

2

 

محمد حسن حسین زاده اسکوئی

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

3

 

ابوطالب رهبر ضیابری

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

4

 

بنیامین بابانیا

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  سن حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

5

 

سیمین کلهری فدایی

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ هر چه سریع تر درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

6

 

لیلا بیات

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ هر چه سریع تر درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

7

 

راضیه عاشوری

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ هر چه سریع تر درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

8

 

علی خجسته نوشری

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

9

 

 

حسین استقامت

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

10

 

فاطمه جوادی

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

11

 

محمدعلی بازارگرد

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان و شرکت مجدد در آزمون کتبی

 

12

 

بهزاد علی پناه

     

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان و شرکت مجدد در آزمون کتبی