اردوی آماده سازی تیم ملی نو جوانان 8 الی 18 سال/ 27 تا 29 دیماه

۱۷ دی ۱۳۹۶

اردوی آماده سازی تیم ملی نو جوانان 8 الی 18 سال

27 لغایت 29 دیماه

به منظور آماده سازی تیم ملی نو جوانان 8 الی 18 سال، فدراسیون شطرنج در نظر دارد  اردویی 3 روزه از ساعت 11صبح روز چهارشنبه  27 دیماه  الی  جمعه 29  دیماه در محل فدراسیون شطرنج  برگزار نماید.حضور نفرات دعوت شده در اردو الزامی است. استاد بزرگ محجوب  به عنوان سر مربی در این اردو آموزش خواهندداد.

نفراتی که در اردو میبایست حضور داشته باشند.

1.امیر حسام جلالوند   قهرمان 8 سال کشور

2.رضا مهدوی  قهرمان 10 سال کشور

3.بردیا دانشور قهرمان 12 سال کشور

  1. ماهان رمضانی قهرمان 14 سال کشور

5.آرمان حاکمی قهرمان 16 سال کشور

6.آریا امیدی قهرمان 18 سال کشور

7.عسل ابراهیمی قهرمان 8 سال کشور

8.زهرا حمدالهی قهرمان 10 سال کشور

9.هستی خسروی نفر سوم رده سنی 8 سال جهان

10.سحر معصومی قهرمان 12 سال کشور

11.درسا ابری قهرمان 14 سال کشور

12.آنوشا مهدیان قهرمان 16 سال کشور

13.وصال حامدی نیا  قهرمان 18 سال کشور

14-آرتین اشرف قهرمان زیر 8 سال پسران

15- مبینا علی نسب نایب قهرمان زیر 18 سال

16- طناز ازلی نایب قهرمان زیر 16 سال

17- آرش طاهباز قهرمان زیر 18 سال

عدم شرکت در اردو به منزله انصراف از حضور در مسابقات قهرمانی و جوانان آسیا محسوب خواهد شد.در صورتیکه افرادی تمایل به اقامت در خوابگاه فدراسیون شطرنج را دارند تا روز چهارشنبه 20 دیماه به آقای تهرانی اطلاع دهند.