اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه تهران(استاد خاکپور)

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

دوره مربیگری درجه سه شطرنج سوم تا ششم بهمن به میزبانی تهران و با تدریس استاد عباس خاکپور برگزار شد. از میان 25 شرکت کننده این دوره 16 نفر موفق به اخذ نمره قبولی شدند. اسامی قبول شدگان این دوره عبارت است از:

زهرا توکلی

شهرام رسولی واشقانی

حسین سرخیل

مریم توکلی

علی سجده

بابک طرز علی

فروغ جهان تیغ اکبرزاده

پروین رضایی

سید محمد میر موسوی

سعید جوادی

شکوه فتحی جوزدانی

مریم فتحی جوزدانی

نفیسه شاهینی

مزگان عظیمی کهن

سید مهدی آقا میرحسین

مریم رضایی