توزیع جوایز مسابقات شطرنج بازنشستگان کشور

۱۵ بهمن ۱۳۹۶


توزیع جوایز مسابقات شطرنج بازنشستگان کشور با حضور دکتر ربیعی وزیر کار، دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس، جمشید تقی زاده مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری و با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام شد.

در پایان مسابقات شطرنج در بخش بانوان، مهشید پورحیدری، الهه شریفی و زهرا حاجی تقی با پیروزی برابر رقبای خود به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در مسابقات شطرنج آقایان نیز منصور خاکپور، اسفندیار براتی و احمد صالحی مقدم، به ترتیب در مکان های اول تا سوم ایستادند.