اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه زنجان

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

دوره مربیگری درجه سه شطرنج اسفند ماه امسال به میزبانی استان زنجان برگزار شد. در پایان این دوره که با تدریس استاد وحید خالصی برگزار شد 18 نفر از 20 نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند. قبول شدگان می توانند با وارد کردن کد 608 در سیستم جامع نسبت به دریافت مدرک مربیگری خود اقدام کنند. اسامی قبول شدگان عبارت است از:

مسعو عظیم خانی

نسترن تقی لو

لیلا رضوانی نیا

فرخنده خزیمه

سینا عبداللهیان

فاطمه عبداللهی

معصومه غنی

آریو آرین

فاضل محزونی قره درویشلو

فاطمه فتحعلی بیگی

روح اله آقا محمدلو

عالیه اسلامی

مرضیه عربلو

علیرضا عبائی خیاط 

سلیمان کرانی

سمیرا بقائی هرمزدآبادی

زرین دخت خسروی بردسیریفرزاد خمسه پور