اعلام اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه شطرنج در شیراز

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

دوره مربیگری درجه سه شطرنج در شیراز برگزار شد و از میان 28 شرکت کننده، 23 نفر موفق به اخذ نمره قبولی شدند.قبول شدگان می توانند با وارد کردن کد 602 در سیستم جامع نسبت به دریافت مدک خود اقدام کنند. اسامی قبول شدگان عبارت است از:

سید حسین موصوی

مجتبی جوکاری

سید محمدجواد مهدوی

صدرا محمودی

علیرضا دهباشی

علیرضا سلطانی نسب

محمدکریم مهدی نژاد

معصومه افکاری بالا شهری

محمد هنرور

مرضیه کریم زاده

راضیه جوکاری ششره

صفورا معدلی

زهرا پورکاظمی

محمد اسماعیل جزائی

فاطمه کدیور طسوجی

مصطفی محمدآبادی

مصطفی عبداللهی

زهرا آذرنیوش

مسعود حمیدی راد

محمدامین شریفی

طاهره مویدی

وحیده ره فرسا

نرجس خسروی