کسب 5 مدال در بخش سریع مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا

۱۲ فروردين ۱۳۹۷

همانگونه که مرسوم می باشد در اولین روز رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا, بخش سریع برگزار شد که در پایان این مسابقات:

بخش سریع مسابقه قهرمانی نوجوانان آسیا 2018 به میزبانی تایلند

 5 مدال برای کاروان ایران بدست آمد  "عسل ابراهیمی" و "آرتین اشرف" به مدال نقره دست یافتند و 

 "ماهان رمضانی"،"مهدیس مهدوی" و "رضا مهدوی " به مدال برنز دست یافتند. 

 نتایج بازیکنان ایرانی در سایت رسمی مسابقات بخش سریع

از روز سیزدهم فرودین ماه مسابقات بخش استاندارد آغاز خواهد شد.