یک مدال نقره و دو مدال برنز در بخش برق آسای مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2018 به میزبانی تایلند

۲۲ فروردين ۱۳۹۷

در پایان بخش برق آسای مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا که در شهر چیانگ می تایلند برگزار شد نمایندگان ایران 3 مدال بدست آوردند.

"امیر حسین جلالوند" نفر سوم  بخش برق آسای رده سنی زیر 8 سال پسران ( مدال برنز)

" آرتین اشرف" نایب فهرمان بخش برق آسای رده سنی زیر 10 سال پسران آسیا ( مدال نقره)

" بردیا دانشفر" نایب قهرمان بخش برق آسای رده سنی زیر 12 سال پسران آسیا ( مدال نقره)

ان 

سایت رسمی مساباقت