مسابقه شطرنج قهرمانی بخش سریع رده های سنی کشور - 6 و7 اردیبهشت ماه 1397

۲۴ فروردين ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی سریع رده های سنی زیر 8, 10, 12 سال کشور برای پسران و دختران از 6 تا 7 اردیبهشت ماه در محل فدراسیون شطرنج برگزار خواهد شد.

قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) بر مسابقات حاکم است. کنترل زمان مسابقات 15 دقیقه به علاوه 10 ثانیه پاداش برای هر حرکت خواهد بود.

 آیین نامه مسابقات