اطلاعیه برگزاری مسابقات

۲۸ فروردين ۱۳۹۷

بدین وسیله به اطلاع کلیه استان ها و برگزار کنندگان مسابقات ریتد می رساند از تاریخ 1 اردیبهشت 1397 هزینه رجیستر کردن جداول سیستم سوئیسی جهت محاسبه ریتینگ و ارسال جداول به فیده ، برای کلیه مسابقات از 1 تا 70 نفر شرکت کننده مبلغ 5.000.000 ریال می باشد که در زمان رجیستر کردن مسابقات پرداخت و در صورت شرکت بیشتر از 70 نفر مبلغ 70.000 ریال به ازای هر شرکت کننده درهنگام ارسال جداول به فیده توسط برگزار کننده پرداخت می گردد. سایر تغییرات به شرح زیر می باشند:

هزینه رجیستر کردن مسابقات سریع و برق آسا مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.

هزینه رجیستری کلیه مسابقات استاندارد ویژه بانوان با احتساب 50% تخفیف و هزینه رجیستری مسابقات سریع و برق آسای ویژه بانوان با احتساب 70% تخفیف محاسبه خواهد شد.

در خصوص جداول بسته مدارس شطرنج با اخذ مجوز از هیئت استانی و فدراسیون شطرنج تنها مجاز به برگزاری جداول بسته تا سقف ریتینگ 1600 می باشند.