لیست متقاضیان دوره بازآموزی کوتاه مربیگری درجه سه شطرنج ارومیه

۲۷ فروردين ۱۳۹۷

اسامی متقاضیان دوره مربیگری درجه سه شطرنج ارومیه ویژه معلمان آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام می شود:

1-ناهید خادمی

2-لیلا عاشوری

3-اعظم کفاش جودی

4-زهرا محرم نژاد

5-زهرا اسکندری

6-فریبا عباسی

7-حمیده رستم زاد

8-لیلا همکاری

9-رضا عبداللهی

10-نعیمه یزدان شناس

11-منیر هبدالهی

12-منوچهر دستی

13-مهراج صوفیانی

14-نسرین رحیمی

15-شایان وظظیفه خواهی

16-سپیده امینی راد