محمدحسین قنبرعلی فرزاد ده ساله قهرمان مسابقات جام بعثت زنجان شد

۲۸ فروردين ۱۳۹۷

محمد حسین قنبر علی فرزاد ده ساله از همدان قهرمان مسابقات جام بعثت زنجان شد.

نفرات برتر مسابقات استاندارد جام مبعث زنجان به شرح ذیل می باشد:
-----------------------------------------------
☆1.محمدحسین قنبرعلی فرزاد
☆2.شهرام آقایی
☆3.احسان پنجعلی
☆4.حمیدرضا صداقت خواه
☆5.محمدارشیا آقامحمدی
☆6.سید مهدی سجادیان پور
نفرات برتر ریتینگ داران زیر1700
☆1.حسین گلی زاده
☆2.هادی بیابانی
☆3.مردین سلیمی
نفرات برتر ریتینگ داران زیر1600
☆1.مردین رستمی
☆2.فرزاد خانپور
نفرات برتر ریتینگ داران زیر1500
☆1.مهران ظاهری
☆2.محمدرضا مختارزاده
نفر برتر ریتینگ داران زیر1400: ☆فرهام شریعتی

نفر برتر پیشکسوتان: ☆بهزاد خوشکلامیان
نفر برتر بانوان: ☆نگین ماجد
نفر برتر زیر14سال: ☆آرمین رحمانپور
نفر برتر زیر 12سال: ☆آرین اعتمادی

 

سایت نتایج رسمی مسابقات