بیش از 250 شرکت کننده در مسابقات آزاد لرستان

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

مسابقات شطرنج آزاد لرستان ویژه بازیکنان دارای ریتینگ زیر 1700 از صبح روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه مصادف با میلاد حضرت مهدی در شهر خرم آباد آغاز گردید. در این مسابقات که نزدیک به 250 شرکت کننده حضور دارند و بیش از 130 میلیون ریال جوایز نقدی برای این مسابقات در نظر گرفته شده است.

مسابقات در 9 دور به روش سوئیس برگزار خواهد شود.

سایت نتایج مساباقت