احسان قائم مقامی قهرمان مسابقات آزاد برق آسای نخجوان

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

استاد بزرگ احسان قائم مقامی در مسابقات آزاد برق آسای نخجوان که در روز 16 اردیبهشت ماه برگزار شد موفق شد با کسب 7 امتیاز از 9 بازی به مقام اول مسابقات دست یابد. 

در این مسابقات 51 شطرنج باز از 11 کشور جهان شامل 11 استاد بزرگ حضور داشتند و احسان شانس پنجم قهرمانی بود. استاد بین المللی سید خلیل موسوی به مقام پنج این مسابقات دست یافت.

در عکس شرکت کنندگان پسر ایرانی حاضر در مسابقات پس از پایان بازیهای برق آسا و پیش از عزیمت به مسابقه فوتبال دوستانه.

سایت نتایج مسابقات