آغاز ابرتورنمنت نروژ 2018

۰۸ خرداد ۱۳۹۷

ابرتورنمنت نروژ با حضور 10 سوپر استادبزرگ آغاز شد.

"مگنوس کارلسن"، "فابیانو کاروانا"، "شهریار ممدیارف" ، "دینگ لیرن"، "ماکسیم وشیه" ، "سرگی کاریاکین"، "وسلی سو" ، "هیکارو ناکامورا" ، "لون آرونیان" و "ویشی آناند" ده سوپر استادبزرگ حاضر در این رویداد هستند.

تنها پیروزی دور اول "مگنوس کارلسن" بود که در دیداری حساس موفق به کسب پیروزی در برابر "فابیانو کاروانا" شد.

دور دوم این رویداد از ساعت 19:00 به وقت کشورمان آغاز خواهد شد.