لیست قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه مسجد سلیمان

۰۱ تير ۱۳۹۷

دوره مربیگری درجه سه شطرنج 18 تا 22 اردیبهشت در مسجد سلیمان برگزار شد. اسامی قبول شدگان درد این دوره عبارت است از:

راضیه شانکی باورصاد

مهدی بیاتی

آنا بخشنده

محمود جعفری شهنی

مریم کیماسی

زهرا فرجی

زهرا شبدیز

صغری جمال الدین قاسمی

کیامرز عسکری دیناشی

سیامک داوودی

کبری خسروی

سمیه منجزی خواه

مریم محمودی برام

نسیم بهداروند

طیبه جمالپور

نگار فرج پور

شیرین نظرپور

سحر سرخ مرد

اکرم کریمی

کیومرث جعفری شهنی

ولی اسدی حسن وند

مریم کاظمی راد

اکرم امامی

معصومه صادقی زاده

عیسی جعفری شهنی

محمود قنبری بیرگانی

معصومه رضایی بندایی

مهرداد سلطانی

احمد حاجتی

 

قبول شدگان برای تکمیل فرآیند ثبت قبولی خود می توانند در ساعات ادای روزهای زوج با شماره تلفن 3-88951511 داخلی 146 جناب آقای مهران حق شناس رئیس کمیته آموزش فدراسیون تماس حاصل فرمایند.