کسب سه مدال نمایندگان تهرانی در مسابقات قهرمانی شطرنج مدارس آسیا

۲۵ تير ۱۳۹۷
رقابتهای قهرمانی مدارس آسیا در حالی از 16 تا 24 تیرماه به میزبانی سریلانکا برگزار شد که نماینگان شطرنج تهرانی به نمایندگی از کشورمان موفق به کسب سه مدال برنز در آن شدند. هستی هراتی در رده سنی کمتر از 13 سال، کیان کشانی در رده سنی کمتر از 9 سال در بخش استاندارد این مسابقات و هستی هراتی در بخش برق آسا موفق به کسب مدال برنز شدند. همچنین کیان کشانی در بخش برق آسا در جایگاه ششم قرار گرفت. در بخش سریع نیز هراتی با احتساب پوئن شکنی در جایگاه چهارم قرار گرفت.