هشتمین دوره جام شهید رجایی قزوین

۲۷ تير ۱۳۹۷

هشتمین دوره جام شهید رجاای قزوین ، 10 لغایت 16 مرداد در سالن ورزش شهید رجایی این قزوین برگزار خواهد شد.

مسابقه در دو جدول A (بازیکنان با ریتینگ بین المللی بالاتر از 2100 ) و جدول B (بازیکنان با ریتینگ بین المللی کمتر از 2100 ) برگزار خواهد شد.

مجموع جوایز دو جدول 225.000.000 ریال می باشد.

مشاهده کامل آیین نامه