اسامی قبول شدگان دوره مربیگری شطرنج در نیشابور

۲۸ تير ۱۳۹۷

کلاس مربیگری درجه سه شطرنج 12 تا 16 تیرماه در نیشابور برگزار شد. از میان شرکت کنندگان در این دوره افراد زیر موفق به اخذ نمره قبولی شدند:

1-فاطمه سید آبادی

2-صدیقه بلوچی

3-سجاد عرب زاده

4-حسن حلاجی

5-مهرداد مزدی

6-بهزاد اصغری

7-سارا محمدآبادی

8-مریم سادات افضلی نیا

9-مهناز نصرآبادی

10-مهدیه رنجبر شرق

11-ابوالفضل رودخانگی

12-شیما سلیمانی

13-ناهید لطفی

14-محمد برجی

15-سپهر مشعوفی

16-محمد ترکمانیان

17-علیرضا ساجدی نسب

 

قبول شدگان برای تکمیل فرآیند قبولی خود می توانند در ساعات اداری روزهای زوج با شماره تلفن 3-88951511 داخلی 146 کمیته مربیان(جناب آقای حق شناس) تماس بگیرند.