مسابقات شطرنج دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی "کارکنان وزارت اقتصاد و امور دارایی"

۱۰ شهريور ۱۳۹۷

 بخش شطرنج دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی "کارکنان وزارت اقتصاد و امور دارایی" با حضور نفرات برتر هر استان در هفت دور به روش سوئیسی برگزار گردید که در پایان "محمد ارقند" از استان زنجان قهرمان شد. "مهدی فلاح دوست" و "طالب زمزمی" هر دو از ستاد وزارتخانه به ترتیب در رده های دوم و سوم ایستادند.