اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه دو شطرنج با تدریس استاد خاکپور

۲۲ شهريور ۱۳۹۷
دوره مربیگری درجه دو شطرنج کشور از 9 تا 12 مرداد در مس سرچشمه کرمان برگزار شد. مدرس این دوره عباس خاکپور بود و اسامی و شرایط قبول شدگان به شرح زیر است: حجت بهروزی مقدم: قبول مشروط بخ گذراندن دوره های تخصصی مسعود رشیدی: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی علی ایران نژاد: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی حسین فضائلی: قبول مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب و گذراندن دوره خای تخصصی رویا سادات عالی: قبول مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب و گذراندن دوره های تخصصی سعید خدادادی: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مجتبی فضائلی: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مهدی فلاح لاله زاری: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی علیرضا ملاحسینی پاقلعه: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی عبدالوهاب علیمرادی: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی منصور ساروئیه لکی: قبول مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب و گذراندن دوره های تخصصی حامد سفیدگرزاده: قبول مشروط به گذراندن دوره های تخصصی