رده بندی استان ها بر اساس مقام های کسب شده در مسابقات قهرمانی رده های سنی زیر 8 تا 20 سال 1397 کشور

۲۶ مهر ۱۳۹۷

رده بندی استان ها بر اساس مقام های کسب شده در مسابقات قهرمانی رده های سنی زیر 8 تا 20 سال 1397 کشور به شرح ذیل می باشند : 

ردیف نام استان تعداد قهرمانی تعداد نایب قهرمانی تعداد سومی مجموع
1 گیلان 4 2 2 8
2 مازندران 2 3 2 7
3 فارس 2 1 1 4
4 البرز 2 0 2 4
5 قزوین 1 1 1 3
6 خوزستان 1 1 1 3
7 آذربایجان شرقی 1 0 0 1
8 زنجان 1 0 0 1
9 تهران 0 3 1 4
10 اصفهان 0 2 2 4
11 خراسان رضوی 0 1 1 2
12 همدان 0 0 1 1