اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 به میزبانی اهواز (24 لغایت 27 مهر 97)

۰۵ آذر ۱۳۹۷

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 به میزبانی اهواز (24 لغایت 27 مهر 97) به شرح ذیل اعلام می گردند :

ردیف نام و نام خانوادگی
1 امین براتی
2 نیلوفر عباسی لرکی
3 عباس بهمنی
4 غزل محمد علی زاده
5 سمیره نایبی
6 فاطمه سیاحی
7 عادل خدابخشی
8 راحیل کیانی
9 نگین چابک هفشجانی
10 پویا یوسفی راکی
11 وحید انصاری
12 آلیا حاجی آقایی شیراز
13 منصوره زرنگار
14 محمد غقوری
15 مجمد جواد مینا خانلو
16 جهانگیر امیرپور گورانی
17 خدیجه کلهری
18 امین جودی زاده
19 سینا متقی
20 هدایت ا... رحمانیان کوشککی
21 نوید حاجی آقایی شیراز
22 علی محد علی زاده
23 هادی شکوهی خوبانی
24 محمد نظری
25 رویا حمیدی
26 الناز حاجی آقایی شیراز
27 صادق احمدی