آیین‌نامه بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی آزاد جام فجر 1397

۰۵ دی ۱۳۹۷

مسابقات از روز سه شنبه 16 بهمن راس ساعت 17 در فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد.

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد لطفا به حساب فدراسیون واریز انجام ندهید. 

آیین نامه فارسی فجر

آیین نامه انگلیسی فجر

ثبت نام آنلاین (بعد از واریز وجه فرم را پر نموده و فیش را آپلود کنید)

 لیست بازیکنان ثبت نامی 

شرایط اسکان در جام فجر