خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا در رده 55 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 94 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 17 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

جزئیات خبر

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

قهرمانی پیشگاه نوین در مسابقات سریع تیمی و دستجات آزاد بانوان کشور

نخستین دوره مسابقات سریع تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور با قهرمانی باشگاه پیشگاه نوین تهران به پایان رسید.

اولین دوره مسابقات سریع تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور با شرکت 10 تیم از 6 استان البرز، گلستان، تهران، همدان، کرمان و سمنان در 7 دور به روش سوئیسی به میزبانی هیات شطرنج استان تیمی برگزار شد. که در پایان نتایج زیر بدست آمد:

نتایج تیمی:

مقام اول: باشگاه پیشگاه نوین تهران

مقام دوم: هیات شطرنج استان همدان

مقام سوم: هیات شطرنج استان البرز

نتایج انفرادی:

میز 1 :

مقام اول: پارمیدا قزاقی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪90 امتیاز

مقام دوم: پانته آ رحیمی از تیم هیات شطرنج استان گلستان با کسب ٪85.7 امتیاز

مقام سوم: میترا اصغرزاده از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪78.6 امتیاز

میز 2:

مقام اول: وصال حامدی نیا از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: فاطمه خادمی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪100 امتیاز

مقام سوم: پریا قلی زاده از تیم نوجوانان باشگاه پیشگام نوین تهران با ٪100 امتیاز

میز3:

مقام اول: تارا اصغرپور ماسوله از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: پریسا رحمان زاده شاهی از آکادمی شطرنج کایسا با کسب ٪83.3 امتیاز

مقام سوم: نشمیل کلوندی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪66.7 امتیاز

میز4:

مقام اول: نازنین مبرهنی از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: پارمیس دشتی از تیم هیات شطرنج استان البرز با کسب ٪78.6 امتیاز

مقام سوم: رومینا مازدرانی از هیات شطرنج استان سمنان با کسب ٪64.3 امتیاز

میز5:

مقام اول: نگار صفری از مدرسه شطرنج پارسا با کسب ٪87.5 امتیاز

مقام دوم : تینا کرمی از مدرسه شطرنج البرز با کسب ٪70 امتیاز

مقام سوم: دینا طاهرخانی از آکادمی شطرنج کایسا با کسب ٪60 امتیاز

سرپرست این مسابقات مهدی کیان پور بود و خانم حلیمه عیوضی به عنوان سر داور و نجمه میر افضل، نینا همتی زاده به عنوان داوران فعالیت داشتند.