اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه 3 اراک

۰۵ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج؛ اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه سه استان مرکزی - اراک به شرح زیر است:

1- مبینا کارچانی

2- مسعود قبادی

3- حمید بروجردی

4- مرتضی دالایی

5-حمیده کمالو

6- فرهاد میرسعیدی

7- متینه نحوی

8- علی لعلی

9- مجید کتابی

10-احمد فراهانی

11- زینت شریفی

12-سعیده پروان

13-زهرا شایانفر

14-کیهان کتابی

15-مریم کهریزی

16-زهرا زهرایی

17-علی دلشادفر

18-میلاد رضایی

19- ندا میرسعیدی

20- هانیه طالبی