9 کاندیدا برای پست ریاست فدراسیون حاضر شدند

۲۱ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، با توجه به اتمام زمان قانونی ثبت‌نام پست ریاست فدراسیون شطرنج تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 21 خردادماه 9 کاندیدا مدارک خود را به فدراسیون تحویل دادند و برای حضور در انتخابات ابراز آمادگی کردند.

اسامی نفراتی که ثبت‌نام کردند به شرح زیر است:

1- خانم شادی پریدر
2- آقای احمد گواری
3- آقای محمدابراهیم مداحی
4- آقای حسین مطیعی
5- آقای رضا شیرین‌آبادی فراهانی
6-آقای شاهرخ نورونی
7-آقای ایمان امیدوار طهرانی
8-آقای محمدرضا خورشیدی
9-آقای یاشار ناصری

مدت زمان ثبت‌نام برای متقاضیان 10 روز کاری از تاریخ 7 خردادماه بود که امروز(چهارشنبه) به پایان رسید.