اخبار

۲۴ بهمن ۱۳۸۹

نماینده رئیس جمهوری ارمنستان در ایران

استاد بزرگ سمبات لپوتیان نایب رئیس فدراسیون شطرنج ارمنستان و نماینده رئیس جمهوری این کشور روز گذشته در سفری به ایران از امکانات فدراسیون شطرنج بازدید کرد.