بیوگرافی بازیکن

علی نیک نداف
شناسه فیده : 12500941
ریتینگ : 2218
عنوان : استاد فیده
نام : علی نیک نداف
کشور :
ایران
استان : اصفهان   
تاریخ تولد : ۰۹ تير ۱۳۵۸