بیوگرافی بازیکن

پویا ماری اوریاد
شناسه فیده : 12504726
ریتینگ : 2187
عنوان : بازیکن
نام : پویا ماری اوریاد
کشور :
ایران
استان : فارس   
تاریخ تولد : ۱۳ دی ۱۳۶۰