بیوگرافی بازیکن

محمدرضا شهبازی
شناسه فیده : 12521930
ریتینگ : 1998
عنوان : بازیکن
نام : محمدرضا شهبازی
کشور :
ایران
استان : قزوین   
تاریخ تولد : ۲۸ اسفند ۱۳۷۱