بیوگرافی بازیکن

سعید بنی رشید
شناسه فیده : 12503959
ریتینگ : 2173
عنوان : بازیکن
نام : سعید بنی رشید
کشور :
ایران
استان : خوزستان   
تاریخ تولد : ۲۱ بهمن ۱۳۵۹