بیوگرافی بازیکن

صائب برزگر اسکندرکلائی
شناسه فیده : 12513237
ریتینگ : 2008
عنوان : بازیکن
نام : صائب برزگر اسکندرکلائی
کشور :
ایران
استان : مازندران   
تاریخ تولد : ۰۵ اسفند ۱۳۷۶