خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان گلستان

 

نام استان:

 

گلستان

نام سرپرست هیئت:

 

آقای اسماعیل دهباشی

 

نام نایب رئیس:

 

مریم توانا

09119716574

نام دبیر هیئت:

آقای محمد ابراهیم ام

09111713561

تلفن هیئت:

 

2230861 – 0171

فاکس هیئت:

 

2230861 – 0171

سایت هیئت:
 

 http://golestanchess.com