خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان سمنان

 

نام استان:

 

سمنان

نام سرپرست هیئت:

 

آقای محمود رضا گل هاشم

09393050093

نام نایب رئیس:

 

خانم حمیده رستمی

 

نام دبیر هیئت:

آقای محمد حسن جوادی

09122311321

تلفن هیئت:

 

4453740 – 0231

فاکس هیئت:

 

4442735 – 0231

3326968 – 0231

وب سایت هیئت: http://www.semnanchess.com