خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان زنجان

 

نام استان:

 

زنجان

نام رئیس هیئت:

 

آقای وحید خالصی

نام نایب رئیس:

 

زهرا نعمتی فر

037004393

نام دبیر هیئت:

آقای عبدالوحید نوری

09127417250

 

تلفن هیئت:

 

4244240 – 0241

فاکس هیئت:

 

4244240 – 0241

وب سایت هیئت: http://zanjanchess.ir