خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا در رده 55 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 94 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 17 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان اصفهان

 

نام استان:

اصفهان

نام رئیس هیئت:

حسین گلشنی

 

نام نائب رئیس:

 

علی شجاعی

شمس الملوک احمدی

نام دبیر هیئت:

مژگان کریمی

 

تلفن هیئت:

5685100 – 0311

2229659 – 0311

فاکس هیئت:

5684888 – 0311

وب سایت هیئت: http://www.esfahanchess.ir