خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان اصفهان

 

نام استان:

اصفهان

نام رئیس هیئت:

آقای حسین گلشنی

09133176043

نام نائب رئیس:

خانم سارا مهر نجات

09137390658

نام دبیر هیئت:

آقای عباسعلی دستجردی

09132138387

تلفن هیئت:

5685100 – 0311

2229659 – 0311

فاکس هیئت:

5684888 – 0311

وب سایت هیئت: http://www.esfahanchess.ir