خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان خراسان شمالی

 

نام استان:

 

خراسان شمالی

نام رئیس هیئت:

 

آقای نقی هجرتی

 09153847512

نام نایب رئیس:

 

خانم نسیم مهرپرور

09151894421

نام دبیر هیئت:

آقای عباس رضاپور

09155849286

تلفکس هیئت:

 

2222986 – 0584

وب سایت هیئت:     

http://www.nkhchess.ir