خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان خراسان رضوی

 

نام استان:

 

خراسان رضوی (مشهد)

 

نام سرپرست هیئت:

 

رضا پاشانجاتی

09155080696

نام نایب رئیس:

 

خانم ندا ترابی

09159966494

 

نام دبیر هیئت:

آقای علی اکبردولت آبادی

09151704760

تلفن هیئت:

 

7635815– 0511

2469070– 0511

فاکس هیئت:

 

2461250-55 – 0511

وب سایت هیئت:  

     

http://www.razavichess.com