خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان یزد

 

نام استان:

 

یزد

نام رئیس هیئت:

 

خانم وحیده صوابیه

09133513556

نام نایب رئیس:

 

خانم مهدیه السادات اعلی زاده

09131596926

نام دبیر هیئت:

 

آقای حبیب اله تقی پور

09133543019

تلفن هیئت:

 

6239797 – 0351

فاکس هیئت:

 

6280085 – 0351

وب سایت هیئت:

 

www,chess.ir
ایمیل هیئت: nfo@chess.ir