خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان چهارمحال و بختیاری

 

نام استان:           

 چهارمحال و بختیاری

نام رئیس هیئت:

 

 

آقای دکتر داوود فاتحی

نام نایب رئیس:

 

مهرنوش انصاری

09365817206

نام دبیر هیئت:

اسدالله مصطفوی

09137717670

تلفن هیئت:

 

32221488 – 038

فاکس هیئت:

 

32221488– 038