خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان لرستان

 

نام استان:

 

لرستان

نام رئیس هیئت:

 

آقای حمید گودرزی

نام نایب رئیس:

 

خانم معصومه رمضانی

09166970581

نام دبیر هیئت:

آقای حمید گودرزی

09161613118

تلفن هیئت:

 

0661-4232116

0661-2202062

فاکس هیئت:

 

4232116 – 0661

0661-4214892

وب سایت هیئت: http://www.lorestanchess.ir