خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان کرمانشاه

 

نام استان:

 

کرمانشاه

نام سرپرست هیئت:

 

آقای سعید گل افروزی

09183363494

نام نایب رئیس:

 

خانم منیر کم گویان

09183889087

نام دبیر هیئت:

آقای سعید گل افروزی

09183363494

تلفن هیئت:

 

8378548 – 0831

فاکس هیئت:

 

8378548 – 0831

وب سایت هیئت: http://www.kshchess.com