خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان آذربایجان شرقی

 

نام استان:

 

آذربایجان شرقی

نام سرپرست هیئت:

 

آقای سید وحید میرزاده

 

نام نایب رئیس:

 

خانم سونا سید طراح

 

نام دبیر هیئت:

 

آقای مقصود گیاهی

09143059637

تلفن هیئت:

 

5539252- 0411

فاکس هیئت:

 

5573959 - 0411

وب سایت هیئت: http://www.eazchess.ir