خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان بوشهر

 

نام استان:

 

بوشهر

نام رئیس هیئت:

 

 آقای سید ایمان بکاء

09177743539

نام نایب رئیس:

 

خانم مژگان خوش قلب

09364383422

نام دبیر هیئت:

 

آقای فرزاد هاشمی

09177728934

تلفن هیئت:

 

4574027 – 0771

فاکس هیئت:

 

2541630 – 0771

 

 
وب سایت هیئت: http://www.bushehrchess.ir