خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان فارس

 

نام استان:

 

فارس

 

نام رئیس هیئت:

 

آقای سیاوش جواهری

09171110990

نام نایب رئیس:

 

خانم هما نیک سرشت

09177101753

نام دبیر هیئت:

آقای اشکان فیروزیار

09387643892

تلفن هیئت:

 

0711-6364292

فاکس هیئت:

0711-6364292

 

وب سایت هیئت: http://www.farschess.ir